EN TYPISK PITCH-EVENT

 1. De 6-10 udvalgte personer (Kompetencepanelet) sidder ved samme bord.

 2. Kort præsentation bordet rundt.

 3. Virksomheden har derefter 20 minutter til at præsentere sig selv og sine udfordringer ved et Pitch. Formen bestemmes frit af virksomheden - plancher, PowerPoint eller noget helt tredje?

 4. Hver deltager i Kompetencepanelet stiller 1-2 opklarende spørgsmål til virksomheden efter Pitchen.

 5. Hver Kompetencepanel deltager kommenterer ganske kort på kvaliteten og forståelsen af Pitchen.

 6. Kompetencepanelet drøfter efterfølgende indbyrdes virksomhedens forretningsmodel, udfordringer og løsningsrum. Virksomheden lytter (15-20 minutter).

 7. Virksomheden kommenterer på Kompetencepanelets drøftelser (15 minutter).

 8. Ordstyrer/moderator supplerer eventuelt med opklarende/afsluttende spørgsmål. Kompetencepanelet og/eller virksomheden svarer.

 9. Liste med kompetencer og kontaktinformationer sendes rundt og gives til virksomheden.

 10. Virksomheden er også meget velkommen til at skabe direkte kontakt til en eller flere af deltagerne i Kompetencepanelet, hvis der er interesse herfor, i den efterfølgende pause. Virksomheden forpligter sig ikke på nogen måde og må frit vurdere, om der er basis for fremtidig dialog.

TID OG STED

 • Tidspunkt: Aftales nærmere

 • Sted: Ordnung, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup.

 • Varighed: Ca. 2 timer henholdsvis formiddag og eftermiddag.

 • Ordstyrer/moderator: Vælges fra gang til gang.

 • Deltagerkreds: Kompetencepanel på 6-10 profiler, udvalgt ud fra virksomhedens ønsker og behov

 • Tak til Ordnung som stiller lokaler til rådighed for KNOWLEDGEBOARD.