HVORFOR PITCHE FOR KNOWLEDGEBOARD?

Den form for rådgivning, virksomheder efterspørger, er meget forskellig. Nogle virksomheder foretrækker vores BusinessPitch. Andre efterspørger deltagere til AdvisoryBoard. Andre igen efterspørger en fast BusinessMentor i en kortere eller længere periode.


En BusinessPitch har den fordel, at du/I/virksomheden i løbet af tre timer opnår klare anbefalinger og får klarlagt, hvad der skal til for at skabe den ønskede udvikling, og hvad der ikke skal gøres. Samtidig får virksomheden testet evnen til at pitche. Man kan sige, at det er en god chance for virksomheden til at få taget et røgtgenbillede af virksomheden og få stillet en diagnose.

 

Det er gratis for virksomheden at pitche for Knowledgeboard.

 

FORTÆL OS OM DIN VIRKSOMHED, ØNSKER OG UDFORDRINGER

Du giver os en beskrivelse af virksomheden. Fx kan det være en Business Canvas Model, links til hjemmesider, PowerPoint præsentationer – eller andre relevante materialer. Det er vigtigt, at virksomheden også formulerer, hvad de optimalt ønsker at gå hjem med efter en pitch.

 

KNOWLEDGEBOARD SAMMENSÆTTER DET RIGTIGE BOARD
Knowledgeboard sammensætter det rigtige board til pitch’en, der matcher virksomhedens situation og udfordringer. Knowledgeboard sætter sig ind i det fremsendte materiale og stiller måske supplerende spørgsmål. Herefter analyseres kandidatbasen, og Knowledgeboard’s bestyrelse tager en snak med personer, der har de kompetencer, der kan give den optimale sparring for virksomheden på pitchen. Et sparringsboard består typisk af 8 personer.

BUSINESSPITCHEN GENNEMFØRES
Pitchen gennemføres efter en fast model, der sikrer, at alle i rummet kender alle. Virksomheden fremlægger sin situation og relevante perspektiver drøftes i boardet, alt imens virksomheden lytter. Herefter åbnes for en fri debat. Afslutningsvis afrunder Knowledgeboard og skitserer de foreløbige indstillinger til virksomheden. Knowledgeboard stiller en mødemoderator og referent til rådighed. Der afholdes et opfølgningsmøde med virksomheden, hvor de endelige anbefalinger gennemgås.
Netværket

Download faktaark med beskrivelse af Knowledgeboard BusinessPitch her.

INTERESSERET?.
Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for støtte til målrettet udvikling af din forretning hos Knowledgeboard, er du meget velkommen til at kontakte os.


Ring til Jesper Steen Mortensen på 23 60 39 46, Henrik Rafn på 29 13 37 99 eller et andet medlem i bestyrelsen - eller skriv til os på kontakt@knowledgeboard.net.

Vi glæder os til at høre fra dig.